Euroopanlaajuinen yksityiskokoelmiin liittyvä kyselytutkimus

Hei.

Tällä hetkellä on käynnissä tai käynnistymässä useampikin kansainvälinen kokoelmiin ja näytetietoihin liittyvä tutkimus. Taustatiedoksi kerätään tietoja yksityiskokoelmien ominaisuuksista.

https://www.surveymonkey.com/r/77MQCLR?lang=fi

Jos teillä on jonkinlainen eliönäytteiden kokoelma, käykääpä vastaamassa. Kysely päättyy 17.9.2018. Tutkimuksessa ei kysellä kovin yksityiskohtaisia tietoja: sijainti taisi olla maan tarkkuudella ja kokoelman näytemäärä tyyliin “kymmeniä, satoja, tuhansia vai kymmeniätuhansia?”

Digitointi tarkoittaa tässä kyselyssä käytännössä tietojen kirjaamista tietokoneelle jonkinlaiseen taulukkoon tai tietokantaan.

En itse ole tässä kyselyssä järjestäjänä, mutta voi toki silti vastata kysymyskiin tai välittää niitä eteenpäin :slight_smile:

Loppukesäisin terveisin
Jere Kahanpää & Luonnontieteellinen keskusmuseo
Alkuperäinen saatekirje:

Hyvä yksityiskokelman haltija,

Yksityisomistuksessa olevat luonnontieteelliset kokoelmat ovat usein
“piilossa”, ja ne sisältävät usein arvokkaita näytteitä.
Euroopan mittakaavassa yksityiset kokoelmat yhdessä muodostavat
todennäköisesti varsin merkittävän osan kaikista
luonnontieteellisistä kokoelmista. Sen tähden onkin erittäin
tärkeää liittää myös nämä osaksi kaikkien luonnontieteellisten
kokoelmien digitointia, jota tutkitaan parhaillaan ICEDIG (Innovation
and consolidation for large scale digitisation of natural heritage),
-hankkeessa joka on DiSSCo (Distributed system of scientific
collections) -tutkimusinfrastruktuurin suunnittelututkimus (icedig.eu
[1] ja dissco.eu [2]).

Tämän kyselyn avulla toivomme saavamme käsityksen yksityisten
kokoelmien digitoinnin määrästä, laajuudesta ja tasosta Euroopassa.
Lisäksi haluamme selvittää, millaisia resursseja harrastajat
tarvitsevat kokoelmiensa digitointiin ja tietojen jakamiseen.
Kyselylomakkeen tuloksia hyödynnetään laatimalla suuntaviivoja ja
ohjeita yksityisten kokoelmien digitointiin, tekemällä muutama
käytännön yksityiskokoelman digitointihanke ja tiedottamalla niistä
politikoille ja päätöksentekijoille. Jos pystymme näyttämään,
että Euroopassa on useita merkittäviä yksityiskokoelmia, meillä on
paremmat mahdollisuudet saada myös nämä mukaan hankkeeseen. Sen
tähden on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni harrastaja
vastaa tähän kyselyyn.

Kyselylomakkeessa on 20 kysymystä ja siihen vastaaminen kestää alle
10 minuuttia. Pyydämme teitä täyttämään kyselylomakkeen 17.9.2018
mennessä.

Siirry kyselyyn seuraavan linkin kautta:
https://www.surveymonkey.com/r/77MQCLR?lang=fi [3]

Kiitos jo etukäteen

Ystävällisin terveisin

Luc Willemse (Entomologisten ja geologisten kokoelmien johtaja)

ja

Emily van Egmond

Naturalis Biodiversity Center, Leiden, the Netherlands

GDPR statement By completing the questionnaire, and in compliance with
the new EU regulations on GDPR (General Data Protection Regulation), you
give your consent to store your data for the purpose of this survey. We
will not share the data with any third party and you can opt out at any
time with an email to emily.vanegmond@naturalis.nl. You can participate
anonymously, except for when you are interested to receive a summary of
the results of the questionnaire, for which we will need your name and
email address for distribution purposes.

EMILY VAN EGMONDPROJECT MEMBER ICEDIG
ISBI department

Visiting address: Vondellaan 55, 2332 AA Leiden [4]

Postal address: Postbus 9517, 2300 RA Leiden

E emily.vanegmond@naturalis.nl I www.naturalis.nl [5]

Links:

[1] http://icedig.eu/
[2] http://dissco.eu/
[3] https://www.surveymonkey.com/r/77MQCLR?lang=fi
[4]
Google Maps
[5] http://www.naturalis.nl/