Miksi alueellisesti uhanalaisia ei voi hakea?

Alueellisen uhanalaisuuden perusteella ei voi hakea havaintoja laji.fi:ssä eikä myöskään lajikortilla tai ladattavissa lajitaulukoissa ole tätä tietoa. Sen joutuu aina erikseen katsomaan Punaisen kirjan verkkopalvelusta. Valtakunnallisesti silmälläpidettävät saa mukaan haikuihin NT-statuksen perusteella, mutta ongelmana ovat LC-lajit jotka kuitenkin voivat olla alueellisesti uhanalaisia jollain alueella. Liittyykö tähän jotain teknisiä rajoitteita vai onko jokin muu syy, miksi tällaista ominaisuutta ei ole toteutettu?

Sivuhuomautuksena mainittakoon vielä, että Punaisen kirjan verkkopalvelussa nimistö saattaa poiketa laji.fi:n käyttämästä, jolloin nimen perusteella tietojen yhdistäminen ei onnistu täydellisesti esimerkiksi Excelissä. Tässä tosin auttavat MX-tunnisteet.

Olkoon toisena sivuhuomautuksena vielä, että lajikortilla tiedot kansainvälisistä vastuulajeista ja vaikkapa sammaltyöryhmän nimeämistä luontoarvoja ilmentävistä sammalista olisivat kivoja. Näidenkin perusteella olisi tietenkin hyvää pystyä hakemaan havaintoja. Alueellinen uhanalaisuus olisi kuitenkin tärkein.

Hei,

Tätä on toivottu monelta taholta. Lisäsimme nyt alueelliset uhanalaisuudet lajien “Hallinnolliseksi asemaksi”. Sillä voi rajata havaintoja seuraavasti:

Yllä oleva haku palauttaa havainnot lajeista, jotka ovat joko alueellisesti uhanalaisia Ahvenanmaalla TAI uhanalaisuusluokitus on CR, EN tai VU.

Toki on mahdollista hakea ainoastaan alueellisesti uhanalaisien lajien havainnot ottamatta mukaan koko maassa uhanalaisia. Huomattavaa kuitenkin on, että koko maassa uhanalaiset ovat myös alueella uhanalaisia; eli toisin sanoen: Hallinnollinen asema pitää sisällään ainoastaan lajit, jotka ovat luokiteltu koko maassa NT tai LC, mutta ovat silti luokiteltu ko. alueella uhanalaisiksi.

Sama ominaisuus on myös Lajiluettelossa ja näkyvät lajikorteilla – mutta vasta huomenna, kun tiedot ovat päivittyneet myös sille puolelle.

Esko / Lajitietokeskus