Palleroporonjäkälää Punkaharjulla


Pohjoisessa syntyneenä ja kasvaneena tulee kotoinen olo, kun tapaa täällä “etelässä”
Palleroporonjäkälää. Tällaista kasvaa ainakin Punkaharjulla. Kuva 16.8.2020. Muita
kasveja siinä on ainakin seinäsammalta ja puolukkaa. Tämä on hyvää sienimetsää.