Polia bombycina?

Onko tämä punakehnäyökkönen?

Kyllähän se sellaiselta näyttäisi.