Aethalura punctulata? [on]

Salo 31.5.2021. Haastavassa valossa kuvattu, mutta pilkkuharmomittarin tuntomerkit olen löytävinäni.

On punctulata.

1 Like