Apua tunnistukseen

Mikä laji kyseessä?

Havainto 20.4. Jyväskylästä

Ruskopuuyökkönen (Lithophane socia)

1 Like

Kiitos!