Arvailut jatkuvat

Kuvattu 26.4.2021 Pyhärannassa, tähän olis tyrkyllä Xantholinus linearis.
T:Jyri