Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

GET /documents, omien havaintopaikkojen selaaminen


#1

Omia havaintoja selatessa olisi hyödyllistä saada ensin luettelo omista havaintopaikoistaan (Gatherings). Niistä voisi sitten valita haluamansa paikan ja listata siitä havaitut lajit (Units). Tällä hetkellä GET /documents palauttaa dokumentit siten, että mukana tulevat myös kaikki dokumentteihin sisältyvät havainnot. Tämä ei olisi tarpeen, jos haluaa tietoja pelkästään havaintopaikoista. Ehdottaisin, että GET /documents-toimintoon lisättäisiin valinta

includeUnits (true, false)

Arvolla ‘false’ saisi ladattua dokumentit ilman Units-elementtejä. Oletusarvona voisi olla ‘true’.