Hepokatilla hyvä suojaväri

Värityksestään huolimatta lienee niittyhepokatti?

Mielestäni on