Hybomitra tarandina? [on]

Heinävesi 2.7.2019 - onko Hybomitra tarandina, keltavyöpaarma? Kiitos!

kyllä :slight_smile:

1 Like