Jokin yökköstoukkako? [Eurois occultus, isomaayökkönen]

Salo 15.5.2018.

Isomaayökkösen (Eurois occultus) toukka.

Kiitoksia määrityksestä!