Kärsäyökkönen? [Herminia tarsipennalis, viirukärsäyökkönen]

Hirvensalmi, Tuukkala, Hämeenmäki
08082020
Tarkempi määritys jäi itseltä tekemättä.

Herminia tarsipennalis:ta ehdotan.

1 Like

Samaa mieltä, Herminia tarsipennalis.

1 Like