Kirjava toukka [Odontopera bidentata]

Minkä toukka tämä on? Oli lehtomaisessa metsässä pihlajan rungolla.

Odontopera bidentata.

1 Like