Koiranputkilattakoi

Eilinen föhntuuli ilmeisesti herätti, löytyi aamulla ikkunan uloimman lasin sisäpuolelta.
Vai voisiko olla niittylattakoi.