Koita kesältä[Recurvaria leucatella Ypsolopha parenthesella Elachista maculicerusella]

Näistä tunnistusta pyydetään. Itsellekin jonkin verran tutun olosia , mutta ei pysty varmasti sanomaan.

  1. Kuvattu 10.8.2023 Orivedellä
  2. Kuvattu 16.7.2023 Orivedellä
  3. Kuvattu 13.8.2023 Orivedellä


  1. kirjohitukoi?

Ehdottaisin
1 tarhajäytäkoi Recurvaria leucatella
2 koivuhaahtikoi Ypsolopha parenthesella

Oiken ovat. 3. siis Elachista maculicerusella. ali

Kiitos tunnistuksista. Vain kirjohitukoi näistä oli ennen kuvattuna.