Lude loi nahkansa, tämä jäi!

Luteen nahka löytyi kasvin lehdeltä.