Luteita varmistusta vailla [Corizus hyoscyami, verilude ja Dolycoris baccarum, marjalude]

Hirvensalmi, Tuukkala, Hämeenmäki
10082019
Verilude (Corizus hyoscyami) lienee tämä?


Ja tämä sitten marjalude (Dolycoris baccarum)?

Hei, samaa mieltä!

1 Like