Mielenkiintoista kasvustoa!

Ainoa minkä kuvasta tunnistan on tuo havupuun taimi. Jätetään se kertomatta ja katsotaan tunnistaako joku sen.

Mitä nuo valkoiset ovat?
Oranssi ja tuo tumma ovat samaa limasieniin kuuluvaa alkueliötä.

Mikä eläin tuon päällä on?
Tuo on nimeltään näköjään Kutunen, Tubifera ferruginosa, joka muuttuu tummaksi ajan myötä, tiesi Kari.

Suurennos!

Kutunen, Tubifera ferruginosa.

1 Like

Hei,

tässä on monessä eri vaiheessä olevia limasieniä, lähinnä kai Tubiferaa, mutta alimmat valkoiset ainakin vasemmalla ovat Ceratiomyxa fruticulosa var, poroidesta,

1 Like

Niin näyttää googlaamalla olevan. Takana oleva on todennäköisesti samaa mutta vanhentunutta.

Mutta minkä puun taimi on etuoikealla?

Eläin on jokin hyppyhäntäinen.

1 Like

Puun taimi on kuusi.

Puun taimi on siperianpihta (Abies sibirica). Tuossa purkissa kasvattamani isompi yksilö.

Pihassani on 15 kpl yli 60 vuotiaita siperianpihtoja ja viime kesänä oli todella runsaasti käpyjä. Nyt niitä taimia nousee sieltä täältä.

Kiitos! Se on aivan uusi tuttavuus. :grin: