Mikä komea haavan sammal?

1 Like

Näyttäisi siltä, että Rhytidiadelphus triquetrus on kiivennyt haavan rungolle. Ensimäisestä kuvasta tuli mieleen vaarantunut (VU) haapariipusammal, Neckera pennata, mutta ei tämä ole litteäversoista riippusammalta.

Samaa mieltä. Hylocomiadelphus triquetrus eli metsäliekosammal on kiivennyt haavan rungolle. Ei tavanomainen laji haavalla, mutta tapahtuu esim. pienilmastoltaan kosteissa vanhoissa metsissä.