Mikä laji? [Luusulkanen, Hellinsia osteodactyla]

Hellinsia tuo ilmeisesti on ja luultavasti H. osteodactyla, mutta kuvakulmat ovat vähän pahoja…

Kiitos! Helpottaako tuo vielä tunnistusta?

On se H. osteodactyla.