Mikä lude? [Katvemustapolvi, Plagiognathus arbustorum]

Pieni n. 10 mm.

Kovasti näyttäisi Katvemustapolvelta. [ Plagiognathus arbustorum ]

Niinpä, sehän se on. Kiitos!