Mikä punahattuinen haukka

Haukiputaalla, ervastinrannalla Kiiminkijokisuulla kuvattu 31.8. n. klo 20.30 kuvattu.

Nuori ruskosuohaukka