Mikähän? ( Luhtalehtimittari – Scopula immutata. )

Valkeakoski 16.7.2022.

Scopula immutata

Kiitos.