Olisikohan tämä Nycteola revayana?

Voisikohan tämä kulahtanut venhokas olla revayana? Se olisi Satakunnan eliömaakunnassa melko vähäinen havaintojen perusteella.