Ovatko nämä molemmat sananjalkamittareita (Petrophora chlorosata)? [ Ovat ]

24.05.2023 iltapäivä Loppi sekametsä.
Kuvasin näitä useampaa samassa metsässä.

Ensimmäisellä etusiipien tyvellä vain hyvin heikko viiru, takasiivissä ei juuri viirua erotu. Toisella selkeä viiru myös etusiipien tyvellä ja ja takasiivissä keskellä selvästi erottuva viiru. Ovat5ko vain yksilöllisiä eroja vao ovatko kaksi eri lajia?

Juu, molemmat on chlorosataa.

1 Like