Pari sammalta puronvarsilehdosta [lehto-/korpi-/vuorikarhunsammal ja iso-/pikkukastesammal]

Molemmat kuvattu Salossa 15.11.2023.

Sammal 1:

Sammal 2:

  1. On Karhunsammaliin kuuluva sammal, mahdollisesti Lehtokarhunsammal, mutta varmuudella en uskalla sanoa.

  2. On mahdollisesti Isokastesammal.

1 Like

Ykkösen kohdalla huomioi määrityksessä lehtokarhunsammalen lisäksi ainakin korpikarhunsammal ja vuorikarhunsammal.

Kakkosen kohdalla huomioi pikkukastesammal.

1 Like