Phryganea grandis

Hei,
Phryganea grandis koiras ilmestyi discovalolle!
Pentti.


Kokkola 25.7.2017

1 Like