Pitkäkarvainen ja lyhyempikarvainen toukka [Acronicta leporina, Colocasia coryli]

Nämä kaksi Joutsasta 11.-13.8.2023. Mitä ovat?
Pekka

1 Like
  1. Jänöyökkönen
  2. Pähkinäyökkönen

kiitos.