Saniaisen lehdellä seisoo, niin mikähän pistiäinen?

Kuva on Saarenmaalta, Sõrven niemeltä, heinäkuun alusta.
Komea kaveri, vaan mikä laji?