Seppäkö? [Prosternon tessellatum - Hiirakkoseppä]

Netistä en löytänyt, kun nimi
ei ole tiedossa. Sepältä näyttää,
mutta onko? Koski Tl. 9.6.

Taitaapi olla Prosternon tessellatum, hiirakkoseppä.

Suur’kiitos, Mali! Siinä tuli uusi seppälaji,
vaikka oli vähän vaikeuksia…