Tammikauluslude? (On)

Mielestäni kyllä on. Joku asiantuntevampi voi silti vahvistaa tai kumota määrityksen.

1 Like

Sehän se.

1 Like