Tiiroja on ainakin kaksi lajia - tämä lienee kalatiira, se tavallisempi ainakin täällä


On vähän erikoisen näköinen punaisine jalkoineen. On kuin oltaisiin sirkuksessa.
Olin liikkeellä veneellä. Kalatiira oli kuin yleisönä ja katseli.

On kalatiira.

Niin epäilinkin, kiitos!

Tiiroja pesii Suomessa 5 lajia: kalatiira, lapintiira, pikkutiira, mustatiira ja räyskä. Satunnaisesti täällä käy myös useita muita tiiralajeja, kuten riuttatiira, joka pesii lähimmillään Virossa.