Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Toinen poikkeava laajakaistayökkönen

Samalla ajanjaksolla ja samasta paikasta, kuin edellinenkin 27.8.-15.9.2017 tullut Noctua (sv. 37 mm).
Tällä on janthina-koiraan ulkonäkö, silti kyseessä on naaras! Sekä frenulum-sukasista että genitaaleista katsottuna.
Alapuoli lähinnä janthina:n näköinen. Lisäksi takasiipien kuviointi epäsymmetrinen sekä ylä- että alapuolelta…

Onkohan tällä peräti Noctua tertia:n geenejä? :slight_smile:
Gynandromorfi hybridi :slight_smile:

Jännästi epäsymmetrinen, mutta näkisin tuossa kuitenkin janthinan.

Joo, ei se ainakaan janthe ole! N. tertia ja N. janthina on kai likimain mahdoton erottaa toisistaan ilman sisäisten genitaalien tutkimusta, mikäli ruotsalaisten Gotlannista tekemien tutkimusten tuloksiin on luottaminen? -> KS. http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1429904/FULLTEXT01.pdf

DNA-viivakooditkaan ei ymmärtääkseni kunnolla toimi edes janthe:n ja janthina:n erottamiseksi? Näilläkin kerrotaan olevan minimaalinen 2,75% ero keskenään, eikä tertia:n sekvenssiä ole vielä “ratifioitu”. Ks. linkissä olevan artikkelin loppuosaa.