Ukkoetana [Limax cinereoniger]

Tämä lienee Ukkoetana? Kuvia ei kaikista lajeista ole, mutta tämä osuu jo kohtalaisen hyvin…


Taalintehdas, 23.9.-17

Joo, ukko on.

1 Like