Viimeiset tankkaukset [Lasioglossum albipes]

Jyväskylässä 30.8.19

Tämä on valkohietamehiläiskoiras, Lasioglossum albipes.

Kiitos Juho määrityksestä