Idiocerus [Idiocerus stigmaticalis]

9.10.2022 Pyhäranta, olen pähkäillyt lähinnä Idiocerus stigmaticalis lajin kanssa mutta lituratus voisi myös olla, herrichii mielestäni ei ole


Tämä on stigmatilicalis. Se on näistä helppo erottaa siivenkärjen solujen tyvien asemoitumisen perusteella. Eli jotenkin näin: näissä kuvissa siiven kärjen kaksi alinta solua ovat tyvistään ±yhdessä = stigmaticalis. Herrichiillä ja lituratuksella (kuvan) alimman solun tyvi olisi reilusti kauempana siiven kärjestä.

1 Like