Karhunsammal suolla

Tällaista karhunsammalta kasvaa komea kasvusto Siikanevalla Ruovedellä suon laidalla, joka on varsinkin keväisin veden peitossa. Kuivana viime kesänä se oli kuivilla ja harvinaisen upea. Lehdet ovat hyvin pienihampaiset, ei huovastoa. Selviääkö kuvista laji, ja jos ei, saanko ohjeet mitä pitää katsoa, kun käyn seuraavan kerran paikalla?

2 Likes

Korpikarhunsammalta (Polytrichum commune)

Kiitos varmistuksesta, tuohon päädyin itsekin.

Samaa mieltä olen lajista, mutta huomioni kiinnitti myös tämä kasvillisuustyyppi. Kyseessä lienee karhunsammalaro. Arokosteikot ovat ihan jänniä kausikosteita ympäristöjä.

Semmoinen huomio tähän vielä, että luontotyyppien uhanalaisuusarviossa 2018 arokosteikoista käytetään nimitystä suoaro (ks. osa 2 s. 426). Itse olen lukenut Eurolan ym. Sata suotyyppiä -opasta (2015), jossa käytetään nimitystä arokosteikko. Joka tapauksessa arokosteikot (tai suoarot) ovat puuttellisesti tunnettua kasvillisuutta, miksi ne on uhanalaisuusarviossakin sijoitettu luokkaan DD.