Kaviosammal [kalliokaviosammal]

Olisiko paikalla joku, joka tunnistaisi, onko nämä kalliokaviosammalen (Buxbaumia aphylla) itiöemiä? Kasvupaikka ei vastaa kuvausta “hiekalla tai humuksella muiden sammalten ja jäkälien välissä” vaan yksikseen maassa paljastuneen männynjuuri-turvepaakun päällä.

Mielestäni on kalliokaviosammal. Kasvupaikat on kuivilla mäntykankailla ja kallioilla rikkoutuneella ja kostealla humuksella. Tallotuilla poluilla useimmiten, joten sen puoleen kuvaamasi kasvupaikka sopisi tälle lajille. Ja löytöaikakin sopii lajiin, jos siis olet kuvannut tämän äskettäin.

Kiitos tunnistuksesta! (on polun vieressä, kuivan mäntyvaltaisen kallion kostealla alarinteellä, kuvattu eilen)