Lampaankääpä? [Suillus bovinus]

Mäntyvaltainen metsä, Taavetti 19.9.

Nummitatti (Suillus bovinus).

1 Like