Löysin kampasaniaisen oudosta paikasta. Voisiko se olla alkuperäinen laji vai karkulainen?

Löysin Kolin alueen luonnonsuojelualueelta, Huurunrinteeltä kampasaniaisen. Paikan koordinaatit N=6991956,172 ja E=644883,844

Näyttää tulkitun alkuperäiseksi vain Ahvenanmaalla, mistä se on hävinnyt: KASVIATLAS.FI

Kasvia on tavattu hyvin harvalukuisesti eri puolilla Suomea. Kasvia myydään puutarhoissa ikäänkuin perennana. Tämä kampasaniainen on keskellä vaikeapääsyistä kallioista jakivikkoista luonnonsuojelualuetta (Koli), vanhan lähes käyttämättömän metsäautotie penkassa. On voinut siis kulkeutua tietä rakennettaessa soralastin mukana. Tuskin siis alkuperäislaji. Mistä hävinnyt, ei minkäänlaista kuvaa.