Maamehiläinen?19.huhtikuuta kuvattu video, maamehiläisestä? pihapiirissä hiekkakentällä. Useampia koloja vierekkäin ja useampia yksilöitä. Mikä mahtaa olla kyseessä?

1 Like

Suku voisi olla Andrena, enempään en amatöörinä pysty.

On maamehiläinen, Andrena lajeja on 40 ja lisäksi on kaksi muuta maamehiläisiin kuuluvaa lajia.

Pentti.