Mikä maljakas?

Rovaniemellä tuoreen/lehtomaisen kankaan kuusikossa lahopuun tyvellä. Aika kookas, halkaisijaltaan yli 5 cm.

Lahomaljakkaiden ryhmässä ollaan, elikkä joku Peziza suvun maljakas (P varia/repanda/cerea).

1 Like