Mikä tämä on?

Voisi olla Anthrenus museorum, museokuoriainen.
Vaatisi asiantuntijan kommenttia…

Kiitos vastauksesta. Pääasia ettei ole lude!