Mikähän haarakas? Kruunuhaarakas [Artomyces pyxidatus]

Koivulla, 20-09-2023 Pyhtäällä

Kruunuhaarakas, Artomyces pyxidatus. Lajin tunnistaa helposti noista haarojen kruunumaisista kärjistä.

Kiitos tunnistuksesta ja lisätiedosta! :slight_smile: