Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

newestRecord ja oldestRecord aggregate-toiminnossa


#1

Ohessa on lajihavaintojen seurantaan tekemäni toiminto:

Huomiota kiinnittää se, että monissa tapauksissa aggregointi on tuottanut alku- loppupäivämäärille arvot xxxx-01-01 ja xxxx-12-31. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että joissakin havainnoissa päivämäärä on ilmoitettu vain vuoden tarkkuudella. Olisi ehkä parempi, jos nuo tapaukset jätettäisiin aggregoinnissa huomiotta newestRecord ja oldestRecord-arvoja päivitettäessä. Tällä hetkellä ne arvot, joissa on täydellinen päivämäärä, jäävät tavallaan noiden keinotekoisten arvojen alle näkymättömiin.

Seuranta_2


#2

Hyvä huomio

Voisimme ratkaista asian vaikkapa antamalla lisäfilterin “timeAccuracy” jolla voi määritellä kuinka epätarkkoja havaintoja hyväksyy mukaan vastauksiksi. Esim kokonaislukuna 1 = vain päivän tarkkuudella ilmoitettuja, 30 = vähintään 30 pv tarkkuudella ilmoitetut

Pohdimme asiaa.


#3

Kaikki havainnot olisi kyllä hyvä saada mukaan aggregoinnin tuloksiin, koska muuten aggregoidut lukumäärä- ja yksilömäärätiedot tulevat puutteellisiksi. Olisi hyvä, jos epätarkat päivämäärät jäisivät pois vain newestRecord- ja oldestRecord-arvoja laskettaessa.

Rajaus 1 päivän tarkkuudella olisi hyödyllinen esim. fenologiadiagrammien tulostamisessa. Nyt tarkat havainnot joutuu poimimaan erikseen koko tulosjoukosta.