Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Pheletes aeneoniger, Cis hanseni, Anthonomus pedicularius, Hylastes ater Suomessa?

Lienee virhe. Pistän tiedoksi Coleoptera-vastaaville. Kiitos tarkkaavaisuudesta.

T: Jere K.

Lajitietokeskuksen taksonomisessa tietokannassa lajiryhmien asiantuntijat voivat määrittää lajeille suomalaisusstatuksen. Tämä ei päivity automaattisesti havaintojen perusteella vaan on niistä täysin itsenäinen tieto.

Ensi sijassa se lienee tarkoitettu tilanteisiin, joissa tiedetään että laji esiintyy Suomessa, vaikka lajitietokeskuksessa ei ole siitä vielä havaintoja. Pitää miettiä mitä sen kanssa tehdään jos tilanne on päinvastainen. Huomioon täytynee ottaa myös datan lähde (esim. suureltä yleisöltä tullut havainto kolibrista Juupajoelta ei pidä muuttaa sen suomalaisuusstatusta.) Nyt statuksen määrittely ja muuttaminen riippuu asiantuntijoiden aktiivisuudesta. Osa heistä hoitaa tätä omalla ajallaan eikä osana työtään.

Selvä. Nuo tapaukset tulivat esille, kun tein omaan käyttööni kovakuoriaisten lajiluetteloa, jossa on seuraavat lajikohtaiset tiedot:

sp['Cyrtusa subtestacea'] = { speciesNbr:742, id:'MX.190043', family:'Leiodidae', familyId:'MX.189975', genusAuthorship:"Erichson, 1845", authorship:"(Gyllenhal, 1813)", vernacularName:"", redListStatus:'MX.iucnNT', invasiveSpecies:'false' }

haku tapahtuu seuraavasti:

request
  .get('https://api.laji.fi/v0/taxa/' + query.orderID + '/species' )
  .query({selectedFields:'id,scientificName,scientificNameAuthorship,taxonomicSortOrder,latestRedListStatusFinland,vernacularName,invasiveSpecies', 
  onlyFinnish: 'true',
  sortOrder: 'taxonomic',
  pageSize: pageSize,
  page: query.page, 
  access_token: accessToken })

Ehto

onlyFinnish: 'true'

aiheuttaa nyt sen, että nuo mainitut lajit jäävät puuttumaan lajiluettelosta…

Hei. Cis hanseni on kai ollut ns. epäselvä tapaus ja 2010 se poistettiin Suomen listalta. En tiedä, onko se sittemmin löydetty. Vuoden 2015 Suomen maakuntaluettelossa lajia ei ole. Tietokannassa oleva tieto (museonäyte Kuopiossa) pitäisi tarkastaa.

Lisäksi Cis hanseni on ilmeisesti Cis matchanus Reitter, 1915 -lajin nuorempi synonyymi.

Anthonomus pedicularius on ilmeisesti myös väärä tai ainakin tarkastuksen vaativa tieto. Ainoa yksilö on Kuopion kokoelmissa.

Hyalastes ater: nämä lienevät vääriä määrityksiä, koska laji on ilmeisesti tulkittu väärin yleisesti käytössä olleessa vanhemmassa määrityskirjallisuudessa. Luotettavaa havaintoa Suomesta ei ilmeisesti ole.