Simocybe

Simocybe (mattalakit) kuuluu helttasienisukuihin jotka eivät paljoakaan huomiota ole saaneet, ja joista löytyy aika heikosti lähdekirjallisuutta. Minulla oli sekvensoitavana tällainen mattalakki, jonka alkujaan kuvittelin olevan Simocybe centunculus (vihermattalakki). Jostakin minulle oli jäänyt käsitys, että S. sumptuosa (isomattalakki) olisi yleisväriltään tummanruskea, ja S. centunculus taas poikkeaisi siitä ennen kaikkea oliivinvihertävän yleisvärin perusteella.

Sekvenssituloksen perusteella tehty blastaus ei kuitenkaan tuottanut kärkiosumiksi kumpaaakaan näistä lajeista, vaan lajin nimeltä Simocybe serrulata. Pääosa kärkipään osumista oli amerikkalaisia. Simocybe-suvussakin on melko paljon lajeja, mutta täällä Pohjois-Euroopassa lajikirjo on selvästi pienempi. Tein näistä nyt sukupuun, ja tuo S. serrulata sekä S. sumptuosa menivät ainakin tällä ITS-alueella käytännössä täysin yhteen. S. centunculus ja muut suvun lajit menivät selvästi eri haaroihin.

Suomalaisen lajikäsityksen mukaan nämä minun sieneni siis olisivat isomattalakkeja (S. sumptuosa). Viralliset lähteet näyttävät pitävän tätä lajia ja S. serrulataa eri lajeina, mutta löysin kyllä yhden sivuston joka synonymisoisi nämä sienet. Serrulata kaiketi olisi vanhempana lajinimenä oikeampi, jos todetaan että kyse on synonyymeistä.

https://www.alpental.com/psms/ddd/Crepidotaceae/index.htm

Kertasin sitten vielä tämän lajiparin tuntomerkkejä kirjallisuudesta, ja oli pakko tunnustaa että minulla oli ollut niistä virheellinen mielikuva. Makroskopiapuolella olennaisin ero on varmaankin vain se, että sumptuosa on kookkaampi, centunculus pienempi. Mikroskoopissa kaiketi selvin ero on pileokystidien muoto.

Tapaus oli hyvin terveellinen muistutus myös siitä, että sienten tuntomerkeissä ei kannata luottaa muistiinsa…

Kiinnostava juttu. Itselläni taitaa olla mattalakit myös sekaisin. Täytyy tutkiskella sukua tarkemmin varsinkin nyt kun huomasin että laji.fi listaa peräti kuusi lajia Suomeen tästä suvusta.

Tuo puusi on kyllä kaunis ja niput taikka klusterit hyvin selkeitä. Näyttäisi tosiaan siltä että serrulata ja sumptuosa ovat synonyymejä, vaikka GBIF listaakin molemmat lajit ja havaintoja tuosta serrulatasta löytyy lähialueiltamme ainakin Baltiasta,Ruotsista ja Norjasta, tosin ihan vaan yksittäisiä. Tulee mieleen onko näistä holotyypit taikka vastaavat sekvensoitu ja löytyisivätkö ne julkisista tietokannoista. GBIF ainakin antaa referenssin serrulatan holotyyppiin Pohjois-Amerikasta eli olisko tässä historiallisia syitä siihen että kumpaakin pidetään omina lajeinaan kun sumptuosa on se eurooppalainen laji?