Tumma kääpä hopeapajulta [arinakääpä, ehkä Phellinus igniarius]

Mikähän tämä. Itiöemien leveys n. 15-20 cm. Hopeapajun rungolla.


Salo 29.3.2024.

Arinakääpä. Voisi olla ihan P, igniarius, joka kasvaa pajuilla. Näissä lienee kuitenkin jotain taksonomisia epäselvyyksiä eikä kaikkien lajien isäntäpuuspesifisyys ole ihan tiedossa.

1 Like