About the API.laji.fi category

Tässä aihealueessa voi keskustella Lajitietokeskuksen tarjoamista ohjelmointirajapinnoista, eli api.laji.fi:sta.