Kaksi uutta hakutoimintoa

http://rivendell.dionysus.feralhosting.com:3000/

Haku → 10x10km puuttuvat lajit

Kartan oranssi piste tarkoittaa ruutua, jonka puuttuvat lajit on listattu. Maakunnaksi kannattaa yleensä valita se maakunta, johon ruutu kuuluu. Taulukon voi järjestää haluamallaan tavalla klikkaamalla vastaavan sarakkeen nimeä. Kartta ja kuvat tulevat näkyviin lajiriviä klikkaamalla.

Haku → Maakunnat Le ja Li

Toiminto listaa lajit, jotka on havaittu maakunnista Le ja Li. On huomattava, että listaan sisältyy myös levinneisyydeltään eteläisiä lajeja, jos ne on havaittu ko. maakunnista.

Haku → Uudet maakuntahavainnot

Klikkaamalla lajinimeä (esim. Hemaris tityus) voi avata vastaavan lajiselaimen sivun:

Klikkaamalla havaintotunnusta voi tarkastella havainnon laji.fi-tietoja: